sobota, 5 stycznia 2013

Konkurs Antyczny - Kraków


Dokładny zakres tematyczny:
Szkoły podstawowe:
W kręgu mitów i kultury antycznej
 • Mitologia grecka (rozdz. Bogowie olimpijscy [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
 • Mitologia rzymska (rozdz. Legendy rzymskie – wędrówki Eneasza, powstanie Rzymu, porwanie Sabinek [w]: J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
 • Podstawowe związki frazeologiczne, np. „Pięta Achillesa”
 • Sztuka rzymska: nowe typy budowli użyteczności publicznej, typy domów rzymskich, budowa świątyni rzymskiej (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu).
Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne:
 • Mitologia rzymska (rozdz. Legendy rzymskie – wędrówki Eneasza, powstanie Rzymu, porwanie Sabinek [w]: J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
 • Początki przedstawień scenicznych: powstanie tragedii greckiej – rozwój dytyrambu, pierwsi tragicy, budowa teatru greckiego i stroje aktorów (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)
 • Sztuka rzymska: nowe typy budowli użyteczności publicznej, typy domów rzymskich, budowa świątyni rzymskiej, rozwój rzeźby rzymskiej – (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu) • Regulamin konkursu
 • Organizatorem konkursu jest Anna Lewińska - autorka projektu i Dorota Kozłowska-Buczek, nauczyciele Działu Edukacji Kulturalnej SCKM, ul. Szeroka 16.
 • Konkurs będzie miał formę pisemną (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi oraz łamigłówki dla szkół podstawowych).
 • Test będzie miał zróżnicowaną skalę trudności, w zależności od wieku uczestników.
 • Warunki uczestnictwa
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie byli laureatami poprzedniej edycji konkursu. Określeniem laureat w tym przypadku organizator obejmuje zdobywców I, II i III nagrody.
  • Uczestnicy konkursu obowiązkowo biorą udział w ilustrowanej prelekcji przygotowującej do konkursu w siedzibie SCKM (ul. Szeroka 16) w wyznaczonym terminie.
  • Uczestnicy prelekcji po wykładzie otrzymują skróty wykładów.
  • Istnieje również możliwość przygotowania się do konkursu podczas warsztatów kultury antycznej, organizowanych dla całej klasy.
   Warsztaty odbywają się w piątki, środy lub we wtorki (cały wrzesień, październik, listopad), oprócz prelekcji proponujemy warsztat tańca greckiego, kalambury mitologiczne i poznawanie alfabetu greckiego, po grecku zapisujemy własne imiona. Uczestnicy zajęć zainteresowani konkursem otrzymują skróty wykładów. (zapisy i informacje: Anna Lewińska, tel. 509 864 556)
  • Organizatorzy proszą opiekunów grup o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeniowych w terminie do
   28 listopada 2011.
 • Oceny testów dokona jury złożone z nauczycieli SCKM. Decyzja jury jest ostateczna, dokumentacja będzie przechowywana do 30 dni od ogłoszenia wyników.
 • Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy oraz listy gratulacyjne.
 • Laureaci konkursu w przypadku nie odebrania nagród i dyplomów w dniu rozdania nagród, proszeni są o osobisty odbiór w filii SCKM (ul. Szeroka 16), w terminie 30 dni od uroczystości podsumowującej konkurs. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz kolejnego konkursu.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zawartą w Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 (teks jednolity: Dz. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania w mediach, internecie, itp. nazwisk i wizerunku laureatów. 
12 prac Heraklesa:

1. Zabicie lwa nemejskiego.
2. Zabicie hydry lernejskiej.
3. Schwytanie łani kerynejskiej.
4. Schwytanie dzika erymantejskiego.
5.Oczyszczenie stajni Augijasza.
6.Przepędzeni ptaków stymfalijskich.
7. Schwytanie byka kreteńskiego.
8.Schwytanie koni Diomedesa.
9.Zdobycie pasa Hipolity.
10. Uprowadzenie trzody Geriona.
11.Przyniesienie złotych jabłek z ogrodu Hesperyd.
12. Sprowadzenie Cerbera z Piekła.